Tìm hiểu về gạo VietGAP

Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lúa tại Việt Nam (Vietnamese Good Agricultural Practices for Rice, gọi tắt là VietGAP lúa) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, phơi sấy, đóng gói bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo; đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Truy xuất nguồn gốc

Các yếu tố tác động trực tiếp liên quan đến hạt gạo sạch VietGAP an toàn đến bàn ăn người tiêu dùng bao gồm : đất, nước, giống lúa, phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, người lao động, máy móc. Các yếu tố này đều được kiểm soát chặt chẽ thông qua việc kiểm tra, ghi chép, lưu trữ một cách hệ thống và trích xuất dễ dàng khi có yêu cầu.

Quản lý đất

Để đảm bảo nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho gạo VietGAP, các mối nguy về hóa học, sinh học, vật lý được đánh giá hằng năm. Các biện pháp khắc phục và cải tạo được thực hiện khi cần thiết để hạn chế việc thoái hóa đất.

Quản lý nước tưới

Giống như đất, các mối nguy gây ô nhiễm hóa học và sinh học từ nguồn nước sử dụng trong sản xuất gạo VietGAP được đánh giá và có các biện pháp khắc phục cụ thể. Nguồn nước thải từ khu công nghiệp, bệnh viện, khu dân cư tập trung, các trang trại chăn nuôi, lo giết mổ gia súc gia cầm đều không được sử dụng nếu không có biện pháp xử lý phù hợp.

Giống lúa

Lúa để sản xuất gạo VietGAP được chọn từ danh mục giống cây trồng đã được kiểm duyệt bởi nhà nước và ở cấp độ nguyên chủng hoặc xác nhận nhằm hạn chế các đột biến chưa được kiểm soát gây hại cho người tiêu dùng.

Phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật

Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp và biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp được áp dụng nhằm hàng chế sử dụng hóa chất và phân bón tổng hợp.Khi cần thiết sử dụng, phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng trong danh mục nhà nước cho phép và từ các nhà phân phối chính hãng có uy tín. Chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm đều được tuân thủ một cách tuyệt đối. Trước khi thu hoạch, lúa luôn được cách ly với hóa chất trong thời gian từ 15-25 ngày nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc trong hạt gạo VietGAP. Bao bì sản phẩm cũng như các dụng cụ bình chứa phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật đều được thu gôm và xử lý tập trung nhằm ngăn ngừa nguy cơ lượng thuốc còn tồn động ảnh hưởng đến cây lúa.

Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

Các thiết bị dùng trong quá trình thu hoạch và sau thu hoạch đều được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng. Quá trình này được cơ giới tối đa hóa nhằm hạn chế các mối nguy từ sai sót của con người.

Người lao động

Người lao động phổ thông được quản lý bởi nhân viên có kinh nghiệm cũng như kiến thức về sản xuất lúa gạo VietGAP. Người lao động được đào tạo sử dụng các công cụ lao động và kiểm soát nhằm tuân theo các quy trình sản xuất một cách nghiêm ngặt .

Công ty Lộc Vân đã và đang hợp tác với hợp tác xã Hòa Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để sản xuất và phân phối sản phẩm gạo Gạo Chén Cơm Premium đến người tiêu dùng.