Sẻ chia

Phát gạo từ thiện cho người khiếm thị thành phố Sa Đéc

Nhân mùa Vu Lan, các anh chị em trong ngành gạo thành phố Sa Đéc phối hợp cùng thầy Thích Chơn Trí chùa Phước Hưng phát tâm từ thiện cho các cô chú trong hội người khiếm thị thành phố Sa Đéc.

Tìm hiểu thêm