Gạo Chén Cơm tại Chợ Phiên Nông Sản An toàn

Chợ phiên họp vào thứ bảy và chủ nhật. Người bán và người mua đều đến rất sớm, tầm 6 giờ. Chợ có đủ rau, thịt và trái cây. Tất cả đều là VietGAP thật, dư lượng thuốc được kiểm tra tại chỗ. Có dấu hiệu là phạt nặng, không cho bán nữa. Người đến họp chợ mua hàng của nhau, vì sự tự tin.

Gạo Chén Cơm được trời thương nên bán ở chợ phiên. Gạo không thuốc mọt nên phải hút chân không. Gạo thơm tự nhiên, nấu lên mềm dẻo, để 2 ngày vẫn ngon. Mấy cô đi chợ thương, mua túi 1 ký ăn thử, khoái quá cứ vậy inbox, gọi điện thoại là được giao tận nhà. Toàn nữ nhi chứ khách mua 5 ký ở quận 7 cũng chở tới.